Rozhodovací strom

Nejlepší způsob, jak zajistit dostatečnou výživu nemocného je perorální příjem ať již konzumací běžné stravy nebo indikací enterální klinické výživy. Pokud není pacient schopen z jakéhokoli důvodu přijímat potravu per os, ale trávicí trakt je plně nebo alespoň částečně funkční, přistupuje se k indikaci enterální klinické výživy podávané sondou. Rozhodovací strom vám pomůže rozhodnout se o nejvhodnějším způsobu výživy pacienta.

Rozhodovací strom

Vhodná doplňující literatura

 

Základy klinické výživy

 

- základní informace o diagnostice malnutrice a její léčbě.

 

 

Vybrané kapitoly z klinické výživy

- podmínka k získání Osvědčení o způsobilosti k provádění nutriční péče (licence F016)

Nutricount