Vhodná doplňující literatura

 

Základy klinické výživy

 

- základní informace o diagnostice malnutrice a její léčbě.

 

 

Vybrané kapitoly z klinické výživy

- podmínka k získání Osvědčení o způsobilosti k provádění nutriční péče (licence F016)

Rozhodovací strom

Nejlepší způsob, jak zajistit dostatečnou výživu nemocného je perorální příjem ať již konzumací běžné stravy nebo indikací enterální klinické výživy. Pokud není pacient schopen z jakéhokoli důvodu přijímat potravu per os, ale trávicí trakt je plně nebo alespoň částečně funkční, přistupuje se k indikaci enterální klinické výživy podávané sondou. Rozhodovací strom vám pomůže rozhodnout se o nejvhodnějším způsobu výživy pacienta.

Vhodná doplňující literatura

 

Základy klinické výživy

 

- základní informace o diagnostice malnutrice a její léčbě.

 

 

Vybrané kapitoly z klinické výživy

- podmínka k získání Osvědčení o způsobilosti k provádění nutriční péče (licence F016)

Nutricount